Sognenes og pastoratets historie

Lumby Sogn består siden opførelsen af Stige Kirke i 1886 af Lumby Kirkedistrikt og Stige Kirkedistrikt.

Stige Kirkedistrikt dækker Stige by, Hauge og Nisted, Munkemaen og Bispeengen. Lumby Kirkedistrikt omfatter Lumby by, Søhus, Lumby Tårup, Hedager, Dalskoven, Grønnegyden og Anderup. Grænselinien løber fra den inddæmmede Lumby Strand via Evenrenden til Haugevej, Anderupvej og til Otterupvej.

Den nordlige del af sognet er kendetegnet af gårde, der for de flestes vedkommende aldrig blev udskiftet, men forblev i landsbymiljøet. Den sydlige del af sognet dækker Stige Kirkedistrikt og udgør i dag et næsten sammenhængende gartneriareal, hvor af en stor del er dækket af drivhuse koncentreret omkring Grønnegyden, Hauge, Nisted og Stige.

Det kirkelige liv markerer sig i forbindelse med sognets to kirker med tilhørende sognehuse, men Odense Valgmenighed er også til stede med medlemmer blandt gartnerne i Stige, hvortil også hører Stige Friskole.

På skoleområdet er Lumby Skole og Stige Skole blevet suppleret med Søhusskolen fra 1978. Som noget særligt skal nævnes, at man i Lumby har bevaret rytterskolen fra 1720’erne, landsbyskolen fra 1923, folkeskolen fra 1954 og sidst folkeskolen med realoverbygning fra 1966. Af særlig betydning for det kulturelle liv var Lumby Sogneforening i årene 1950-68 og dennes samarbejde med Gartnerskolen og dens lærerstab efter åbningen i 1955. '

Lumby Mølle fra 1817 har tjent som vartegn for Lumby, først i kraft af sin oprindelige funktion som mølle og senere som hjemsted for foreningen Lumby Møllegård bestående af frivillige, der driver møllen. I 1970 blev Lumby Sognekommune indlemmet i Odense Kommune. 

jwl

Lumby Sogn fyldte indtil oktober 2010 hele Lumby Pastorat, men derefter nedlagde kirkeministeriet kirkedistrikterne således, at kirkedistrikterne blev til regulære sogne. Lumby Kirkedistrikt er nu Lumby Sogn og Stige Kirkedistrikt er nu Stige Sogn; begge sogne udgør tilsammen Lumby Pastorat. Skillelinjen mellem de to sogne er stadig som linjen beskrevet oven for mellem distrikterne. De to sogne fungerer i dag som ét sogn, med ét menighedsråd, fælles administration, personale og økonomi.

Læs mere om sognenes udvikling i Werner Elof Sørensens artikel
fra Lumby og Stige Sognes Kirkeblad, årgang 44, nr. 3, side 2-5.

 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies