Søhus-Anderups historie

De to bebyggelser ligger i den sydlige udkant af Lumby og Stige Sogne, hvilket de historiske har båret præg af , idet de har ligget på adgangsvejene til de to lidt større landsbyer på vejene mod sletten/nordfyn og fjorden.

Søhus kommer af søhuse / sohuse / søernes huse, og det var ganske rigtigt her at de to sognes bønder have deres grise løbende rundt i den varme halvdel af året. Syd for Søhus var overgangen over Stavis Å – nok først et vadested men siden en bro, og tæt ved denne lå en meget besøgt valfartskirke – Helligtrefoldighedskapellet – også kaldet Kluset (Af Clusa – bedested). Kapellet var rigt og havde bl.a. fået gaver af Kong Hans’ dronning Christine. Det blev nedlagt i 1545 og dets værdi ligeligt delt mellem Gråbrødre Hospital i Odense og Lumby Kirke. Klusetbro og Klusetvej er følgelig opkaldt efter kapellet. Søhus fik i 1900-tallet plejehjemmet Enrum (Ses her nederst), bygget ved Enrumgård; og grundet byggeboomet i 1960’erne en tiltrængt præstegård i 1982. Præstegården kom til at ligge i Bispeengen sønden om Anderup. Hvor Søhus helt frem til ekspansionen i 1900-tallet var en ”håndfuld” huse, var Anderup derimod en regulær landsby.

Anderup er nævnt første gang 1302 i formen Andhrop. Forleddet er flertydigt. Det kan enten være mandsnavnet Anund eller tilnavnet And, som er en form af fuglenavnet and. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse. Det 193 ha. store ejerlav suppleredes allerede fra senmiddelalder af jorden fra den nedlagte landsby Særslev, der delvis hørte under Næsbyhoved len. Anderup havde i 1682 almindeligt trevangsbrug. Nisted og Have synes udflyttet fra Anderup. Byen blev blokudskiftet i 1793, og siden er halvparten af byens gårde udflyttet/nedlagt. Antallet af gårde i byen er stort set stabilt fra 1511 til 1903, medens hustallet i 1774 er overraskende højt og stærkt ekspanderende gennem det 19. århundredes første halvdel, hvorefter stagnation indtræder.

Anderupgård ses nederst til højre på denne side…

phj

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies