Lumby og Stige Sogne undefined
 

Velkommen til Lumby og Stige Sogne

Nyheder

 • Fratrædelse

  Kirkegårdsleder i Lumby og Stige sogne med tilhørende kirker Kurt Henriksen, har valgt at gå på pension efter 27 års ansættelse, heraf de sidste 8 år som kirkegårdsleder.  

  Kurt Henriksen har med sit rolige og sindige væsen varetaget sine opgaver omhyggeligt og samvittighedsfuldt, først som graver ved Lumby Kirke og siden 2011 som kirkegårdsleder for både Lumby og Stige kirker. Perioden med udvidelse til også at omfatte Stige kirkegård med pleje af kirkegårdene og harmonisering af vilkår for gravsteder har krævet en ekstra indsats.

  Opgaven som kirkegårdsleder er forbundet med en bred kontakt til menigheden, håndværkere, firmaer og bedemænd samt naturligvis præster og øvrige ansatte ved sognene.

  Kurt Henriksen har været afholdt for sin behagelige måde at løse opgaverne på og menighedsrådet vil ønske ham et godt otium.

  Afskedsreception

  Lumby og Stige Sognes Menighedsråd inviterer hermed til afskedsreception for mangeårige kirkegårdsleder Kurt Henriksen, som går på pension i slutningen af april.

  Efter gudstjenesten i Stige Kirke kl. 11.00 er alle velkomne til at hilse på over et lille glas og lidt godt til ganen søndag den 24. marts 2019 ca. kl. 12.30 i Stige Sognehus.

 • Der er kirkebil frem og tilbage til alle søndagsgudstjenester kl. 11.00. Man kan blive hentet derhjemme ved at ringe til Odense Mini Taxi tlf. 66 12 27 12 inden kl. 10.00 søndag morgen. Man bedes oplyse kontonummer 3971.

 • Her er vores nyeste kirkeblad

undefined

Søndagens tekst

Her kan du læse næste søndags tekst.

Næste dåb er søndag den 31. marts i Stige Kirke.