Lumby og Stige Sogne undefined
 

Lapidarium Stige Kirkegård

Lapidarium Stige Kirkegård

"Lapidarium Stige" er en geografisk oversigt over de gravsten, vi har på kirkegården i Stige. Der er i den vestlige ende af kirkegården, tæt ved udgangen mod Lindehaven, flere rækker bevaringsværdige gravsten og gravplader, som er blevet placeret her efter annullering af selve gravpladsen. Hvad står der på stenene i lapidariet?

 

Gravstene

Række 1

Sten 1: Charles Poulsen 26.3.1900 – 30.11.1924
Sten 2: Niels Reippuert 10.8.1856 – 11.5.1925 og Hustru Maren Kirstine Reippuert 25.5.1867 – 3.1.1947.
Sten 3: Anna Christine Marie Lilly Andresen 8.4.1872 – 18.6.1918.
Sten 4: Emil Rasmussen 1868-1930 og hustru 1876-1966.
Sten 5: Stenhugger Sven Aug. Vadstrøm 26.8.1887 – 27.10.1944 og Olga Vadstrøm 7.1.1894 – 14.2.1970.
Sten 6: ulæselig.
Sten 7: Gæstgiver . Rasmussens Familiegravsted
Sten 8: Elise Olsen 29.11.1880 – 30.3.1914 og hendes moder Anna Hansen 8.1.1854 – 5.4.1914 og Victor Hansen 23.8.1851 – 22.5.1922
Sten 9: Aage Hedelund Madsen 26.8.1920 – 23.3.1939
Sten 10: Cykelhandler Alfred Andersen 1881 – 1961 og Kristine Andersen 1885 – 1966.
Sten 11: ulæselig
Sten 12: Gmd Knud Hansen 15.12.1851 – 8.12.1909 og hustru 13.3.1852 – 11.11.1931
Sten 13: Karen Nielsen 1895 – 1965 og Alfred Nielsen 1893 – 1968
Sten 14: Ott Rasmussens Familiegravsted.

Række 2

Sten 1: Jacob Overgård 5.4.1902 – 13.9.1959
Sten 2: Hans Carlo Jensen 18.10.1912 – 26.3.1939
Sten 3: Anders Madsen 1820 – 1893 og hustru Karen F. Nielsen 1836 – 1907 ( i klokketårn ): Lille Aage
Sten 4: Egon Rolert
Sten 4: Jørger Hansen 1871 – 1952 og Johanne Hansen 1873 – 1958
Sten 5: Specialarbejder August H. Rasmussen 4.8.1886 – 10.7.1946 og Marthine Rasnussen 1.7.1894 – 13.11.1980
Sten 6: Anna Hansen 30.4.1893 – 1.11.1964 og Jørgen Hansen 17.5.1878 – 14.9.1966
Sten 7: Dyrlæge Otto Rasmusen 2.4.1885 – 8.7.1953 og Erne Rasmussen 4.1.1880 – 29.5.1963.
Sten 8: Ane Oline Jørgen Jørgensen 4.10.1862 – 18.4.1955 og Jens Jørgen Jørgensen 5.12.1862 – 8.2.1957.
Sten 9: ulæselig.
Sten 10: Anna Jørgensen 1876 – 1951.
Sten 11: Gartner Ludvig Hansen 1891 – 1963 og Astrid Hansen 1891-1973. Sten 12: H.L. Jørgensen 1898 – 1922.
Sten 13: Kirstine Olsen 1894 – 1974 og Ejler Olsen 1896 – 1986
Sten 14: Gartner Ejner Larsen og Cecilie Larsen 1905 – 1976
Sten 15: Karoline Ladegaard 23.8.1899 – 27.5.1981 og Frede Ladegaard 21.11.1896 – 19.7.1982

Række 3

Sten 1: Hannibal Nielsen 3.5.1893 – 15.9.1967 og hustru Marie Nielsen 23.3.1896 – 21.6.1976.
Sten 2: Rosa Christiansen 30.9.1884 – 14.4.1944 og Carl R. Christiansen 21.8.1880 – 27.1.1947.
Sten 3: Nielsine Helene Hansen 1897 – 1942
Sten 4: Lauritz Larsen 1817 – 1889
Sten 5: Aksel Hansen 1902 – 1970.
Sten 6: Theodor W. Larsen 1882 – 1955 og hustru Andrea Larsen 1878 -1947
Sten 7: Carius Chr. Hansen 24.6.1888 – 30.1.1949 og Mathilde Hansen 21.2.1899 – 28.4.1984
Sten 8: Ludvig larsen 11.10.1877 – 4.8.1963 oh Henriette Larsen 5.2.1880 – 18.9.1969.
Sten 9: Herman Jørgensen 9.4.1894 – 13.8.1944 og hustru Elna Jørgensen 20.9.1904 – 3.8.1977
Sten 10: Clara Larsen 1898 -1959 og Niels Chr. Larsen 1887 – 1978
Sten 11: Købmand H. R. Lyholm 1874 – 1938 og hustru Sophie Lyholm 1874 – 1961.
Sten 12: Johanne Rasmussen 1914 – 1965 og Peder Rasmussen 1904 – 1972.
Sten 13: Sømand Hans Peder Hansen 17.4.1886 – 28.9.1946
Sten 14: Hennning Nielsen Ejstrup 2.1.1927 – 30.1.1943.
Sten 15: Andy Sanders 1947 – 1965.
Sten 16: Morten Hansen 20.8.1880 – 27.10.1950 og Elna Hansen 12.6.1884 – 12.2.1967
Sten 17: Karen Marie Jensen 1922 – 1946.

Række 4

Sten 1: Overmontør Bernhard Nielsen Ejstrup 16.7.1900 – 10.4.1961 og Erna Amanda Ejstrup 21.4.1905 – 21.7.1975.
Sten 2: Anine Hansen 1887 – 1968 og Kristen Hansen 1882 – 1971.
Sten 3: Ove Rasmussen 22.6.1918 – 7.5.1969.
Sten 4: Niels Nielsen 18.4.1880 – 9.6.1969 og Maren Nielsen 6.10.1879 – 2.9.1954.
Sten 5: Anna Simonsen 29.4.1886 – 10.3.1958 og Henrik Larsen Simonsen 12.11.1886 – 26.2.1980.
Sten 6: Kathrine Marie Thorup 1922 – 1971 og Ernst Heinrich Thorup 1919 – 1984.
Sten 7: Albert Sanders 1902 – 1974.
Sten 8: Sven Rasmussen 28.4.1902 – 1.5.1965 og Sigrid rasmussen 6.6.1904 – 18.6.1980.
Sten 9: Storm Hansens Familiegravsted.
Sten 10: Ellen Alice Anderschou 1902 – 1971 og Rasmus Anderschou 1890 – 1985.
Sten 11: Jens Dahl 1900 – 1937 og hustru Louise Dahl 1895 – 1977.
Sten 12: Carl Hyllgaard 1873 – 1963 og Magdalene Hyllegaard 1873 – 1939.
Sten 13: Gudrun Hedelund Madsen 1883 – 1971 og Niels J. Madsen 1882 – 1973-
Sten 14: Fisker Jens Pedersen 1896 – 1955 og hustru Anna Pedeersen 1886 – 1941.
Sten 15: Mads Madsencog hustru Kritine Madsen.
Sten 16: Fhv. købmand Jens Chr. Nielsen 4.2.1863 – 27.6.1957.
Sten 17: Lars Chr. Hansen 20.4.1908 -14.2.1963.
Sten 18: Julius Winkler 1894 – 1940 og Mathilde Winkler f. Thrane 1896 – 1971.
Sten 19: Ragnhild Harregaard Jørgensen 7.4.1913 – 31.3.1937 og lille Ingrid.

Række 5

Sten 1: Stemmer Lars Chr. Jørgensen 9.7.1894 – 16.5.1959 og Kristine Jørgensen 4.6.1 1890 – 15.1.1972 Sten 2: Marie Sørensen 17.1.1887 – 18.9.1858 Sten3: Mine Rasmussen 31.12.1879 – 10.10.1954 og Peder Rasmussen 1.4.1878 – 13.1.1962 Sten 4: Søren Hansen 1890 – 1963 Sten 5: Olga Caroline Nielsen 28.2.1900 – 23.7.1969 og Niels Kristian Nielsen 31.7.1893 – 7.4.1984 Sten 6: Anna Andersen 1890 – 1960 og Marius Andersen 1890 – 1970 Sten 7: Skibstømrer Jens P. Nielsen 1.3.1905 – 27.3.1971 Sten 8: Gartner Olav Madsen 1898 – 1956 – Gudrun Masen 1899 – 1994 Sten 9: Christine Rasmussen 8.3.1899 – 1.9.1983 Sten 10: Emma Rasmussen 28.1.1898 – 31.7.1968 Sten 11: Kathrine Sørensen 29.10.1908 – 3.4.1980 Sten 12: Ebbe Larsen 1924 – 1961 Sten 13: Christen Christensen 21.1.1876 – 16.1.1969 og Emma Christensen 21.5.1892 – 27.2.1972 Sten 14: Valborg Jensen 11.2.1907 – 28.5.1973 og Jens Chr. Jensen 25.5.1887 – 13.11.1973 Sten 15: Anne Thorup Sørensen 2.5.1874 21.2.1964 Sten 16: Bagermester H.J. Hansen 1883 – 1953 og Sofie Hansen 1885 – 1964 Sten 17: Bjarne lang 1947 – 1971 Sten 18: Frede Madsen 14.12.1905 – 9.5.1977 og Ella Madsen 9.6.1904 – 5.2.1996 Sten 19: M.C.Hendriksen og Emma Hendriksen Sten 20: Thora Thrane 1897 – 1970 Sten 21: Marinus Hansen 25.1.1909 – 13.2.1977 og Dagny Hansen 31.8.1909 – 19.11.1982

Række 6

Sten 1: Frederik Simonsen 1851 – 1912 og Marie Regine f. Lassen 1854 – 1891 Sten 2: Jeppe Jørgensens Familiegravsted Sten 3: Maren Lydia Pedersen 13.1.1890 – 20.7.1978 Sten 4: Martin Hansen Sten 5: Vor kære mand og fader Flemming Johansen Sten 6: Ruth Hyllegaard 1903 – 1952 og Peter Hyllegaard 1903 1984 Sten 7: Sigurd Jørgensen 1901 – 1976 Sten 8: Rasmus Rasmussen 1902 – 1976 Sten 9: Ebba Olsen 21.12.1901 – 19.5.1977 Sten 10: Lille Ellis Sten 11: Mogens 1938 – 1978 Sten 12: Mary Christensen 1900 – 1977 og Oskar Christensen 1900 – 1990 Sten 13: Anna Bendsen 1897 – 1977 Sten 14: Helge Bonde 1907 – 1977 Sten 15: Gartner Thorkild Jensen Sten 16: Dagmar Jensen 1899 – 1966 og Oskar Jensen 1898 – 1972 Sten 17: Kjeld Sten 18: Carsten Jørgensen 1953 – 1984 Sten 19: Marie Jørgensen 1906 – 1986 og Herman Jørgensen 1901 – 1991

Række 7

Plade 1: Inger Poulsen f. Jensen 18.12.1905 – 11.12.1967 Plade 2: Aurora Christine Marie Rasmussen 30.1.1877 – 12.11.1950 Plade 3: Gartner Hjalmar Jensen 16.1.1899 – 19.10.1976 Plade 4: Asker Larsen 1924 – 1961 Plade 5: Gitte Dagny Nielsen 1908 – 1977 0g Jens Nielsen 1896 – 1983

Række 8

Plade 1: Lars Henrik Schmidt 14.3.1826 – 30.3.1911 og Anne Schmidt f. Jørgensen 3.3.1828 -1911 Plade 2: Minde over Laurentine Marie Nygaard 28.11.1883 – 6.6.1918 og moder Andreasine Lovise Nygaard 24.12.1851 – 23.12.1920 og Andreas Erik Nygaard 3.2.1852 – 26.6.1931 Plade 3: Erik Eriksen 19.4.1910 – 18.7.1978 Plade 4: Peter Ludvig Nygsaard 13.7.1887 – 1.9.1954 og Elise Kristine Nygaard 28.12.1886 - 22.5.1979 Plade 5: Lodsformand S. Nielsens Familiegravsted – Hans A. Nielsen 19.10.1899 – 18.6.1908 - Anna Nielsen 13.2.1874 – 10.8.1930 Plade 6: Slagtermester Jacob Thrane 12.9.1864 – 3.12.1930 og hustru Anna Sofie Rhrane f. Schmidt 17.11.1866 – 20.7.1913. Plade 7: Mide over Jôrgen Bedtsen 13.9.1866- 26.7.1927 og hustru Sofie Bendtsen 17.9.1864 – 26.10.1943. Plade 8: Møller Hans Knudsen 9.9.1859 – 9.5.1926 og hustru Marie Petrine f. Rasmussen 24.11.1866 – 3.4.1936. Plade 9: Gårdejer R. Mikkelsen 24.3.1936 – 7.3.1906 og hustru Maren Mikkelsen 26.2.1835 – 10.6.1930. Plade 10: Minde over Jens Fr. Jensen 25.6.1902 – 10.11.1034 Plade 11: Niels Bruno Knudsen 2.3.1906 – 12.3.1959 Plade 12: Marie Madsen 3.10.1886 – 6.8.1958 Plade 13: Niels Christensen 16.10.1888 – og Amalie Christensen 8.4.1892 – 12.3.1957 Plade 14: Farbror Karl Frederik Jensen 20.1.1867 – 9.1.1939 og hustru Kristine Jensen 5.12.1871 – 3.11.1958 Plade 15: Inger Johansen 1890 – 1957 Plade 16: Vor Kære hustru og moder Ingeborg Damsted 26.10.1904 – 28.12.1952 Plade 17: Maskinmester P. Mikkelsen 26.7.1867 – 26.1.1953 og hustru Andrea Mikkelsen 13.11.1869 – 26-9-1947 Plade 18: Chr. Møller 1898 – 1979

Række 9

Sten 1: Gartner Julius Eriksen 21.8.1867 – 21.11.1919 og hustru Trine eriksen 1.2.1885 – 12.1.1953 Sten 2: Minde over min kære trofaste moder Marie Eriksen 12.10.1832 – 16.11.1915

Klokkestabel Inskription:

Skjænket Stigen1886 af Fyens Skibsassurance Forening Støbt af M.p.Allerup Odense 1886

Geografisk oversigt over sten/plader:

De blå felter er gravstene og hver række er nummereret fra nr. 1 De røde felter er gravplader og nummereret ligesom de blå De grønne felter er træer/buske Det brune felt er klokkestabel

undefined