Lumby og Stige Sogne undefined
 

Konfirmation 2020

TEMADAGE

Indbydelse til rundvisning og temadag om reformationen 2019

Konfirmanddag om bøn, gudstjeneste og nadver 2019 

Plan for konfirmandundervisning 2019-2020

 

FORBEREDELSE TIL KONFIRMATION

I september begynder et nyt kuld konfirmander at forberede sig til deres konfirmation i maj 2020, i enten Stige eller Lumby Kirke. Vi glæder os til at tage imod de nye konfirmander, være sammen med jer og lære jer at kende. 

Konfirmandforberedelse er med Grundtvigs begreb mere livsoplysning, end det er viden og lærdom. Forberedelsen til konfirmation er ikke undervisning, som i skolen, men nærmere en samtale om Gud og det at være menneske, et fællesskab, gudstjeneste, bøn og salmesang. 

Konfirmandforberedelse er sammen at udforske meningen med livet – hvorfor der findes krig, sygdom, skilsmisser og død. Og hvorfor der findes smukke solnedgange, venskaber, latter og kys. Det handler om liv og død, om godt og ondt, om sorg og glæde. Det handler om dig, om os og om Gud. Det handler om tro og tvivl. 

Vores konfirmandforberedelse foregår på hele skoledage og på 2 søndage. Det giver os god tid til samtale og samvær, hygge og fællesskab, et godt måltid. Via skolernes intra indbydes I til informationsmøde omkring tilmelding og planen for undervisning. I kan også se planen for konfirmationsforberedelsen her på siden.  

Vi glæder os til at se de nye konfirmander!  

Mange hilsner fra præsterne, 
Mette og Karen
 

GENEREL INFORMATION

Al information angående konfirmandundervisningen bliver lagt på hjemmesiden.  

Kirkegang
Konfirmander skal deltage i 10 gudstjenester. 
Der er gudstjenester til nogen af konfirmanddagene.

Fravær
Hvis man er syg, skal man give Karen eller Mette besked. På forhånd tak!

Karens mail: kane@km.dk
Mettes mail: mga@km.dk