Lumby og Stige Sogne undefined
 

Konfirmation 2019

KONFIRMANDFORBEREDELSE 

Indbydelse til projektdag om bjergprædiken

Praktiske oplysninger om konfirmationerne 2019

Navne og konfirmationstidspunkter 2019

Hvis dit navn mangler på listen, må du gerne kontakte kirkekontoret. 

Plan for projektdag om dannelse 2018

Indbydelse til projektdag om dannelse 2018 - rettet

 

Indbydelse til konfirmanddag om reformationen

Busplan til Dyrup Kirke

Indbydelse til konfirmanddag i Dyrup Kirke

Indbydelse til konfirmanddag om Fadervor, trosbekendelse og nadver

Indbydelse til forældremøde om konfirmation 2019

Tilmeldingsblanket til konfirmation 2019

Plan for konfirmandforberedelse 2018-2019

 

GENEREL INFORMATION

Al information angående konfirmandundervisningen bliver lagt på hjemmesiden.  

Kirkegang
Konfirmander skal deltage i 10 gudstjenester. 
Der er gudstjenester til nogen af konfirmanddagene.

Fravær
Hvis man er syg, skal man give Karen eller Mette besked. På forhånd tak!

Karens mail: kane@km.dk
Mettes mail: mga@km.dk