Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Søndag 13. oktober kl. 12.30

Reception i Lumby Sognegård i anledning af vores sognepræst Karen Nedergaards 25-års jubilæum. Alle er velkomne. 

Onsdag 30. oktober kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste i Lumby Kirke med Mette Gabelgaard.

Torsdag 31. oktober kl. 15.00

Sangeftermiddag i Lumby Sognegård. Passende til reformationsdagen mødes vi igen til en hyggelig sangeftermiddag. Som sædvanligt bliver der frit slag fra højskolesangbogen. Som tema har organisten dog valgt, at se på salmer med lidt lystige øjne og vise hvilke melodier nogle salmer også kan synges på. Der kan bestilles kirkebil.

Søndag 3. november kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste i Stige og Lumby med efterfølgende fælles frokost i Lumby Sognegård. Denne søndag mindes vi dem, vi har mistet, det være sig familiemedlemmer, venner og bekendte. Med denne gudstjenestes særlige stemning – musikken, sangen og teksterne sættes en fin ramme for den sorg, vi bærer på, når vi har mistet et menneske, der stod os nær. Navnene på dem, vi har mistet i løbet af året, vil blive læst op i løbet af gudstjenesten og der vil blive tændt lys for dem. Efter gudstjenesten er der frokost i Lumby Sognegård. Vi vil bede om tilmelding til frokosten senest mandag den 28. oktober til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller e-mail lumby.sogn@km.dk Der er kirkebil til begge gudstjenester.

Onsdag 13. november kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. Alle er velkomne.

Søndag 17. november kl. 11.00

Musikgudstjeneste i Stige Kirke med Mette Gabelgaard. Festlig musikgudstjeneste med Grundtvigs salmer og musik fra Grundtvigs tid som tema. Efter gudstjenesten byder vi på kirkekaffe og kage.

Torsdag 21. november kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Søndag 1. december kl. 9.30 og 11.00

Adventsgudstjeneste i Stige og Lumby med Mette Gabelgaard. Vi tager hul på et nyt kirkeår med en festlig gudstjeneste med musik, og de kendte adventssalmer og tekster. Efter gudstjenesterne serveres kransekage og sekt. 

Onsdag 4. december kl. 19.00

Julekoncert i Stige Kirke