Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Onsdag 27. september kl. 18.00

Menighedsmøde i Lumby Sognegård med orientering om sognenes aktiviteter og planer. Alle er velkomne og der kan bestilles kirkebil.

Torsdag 28. september kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Fredag 29. september kl. 11.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med Anja Damkjær True og Rikke Petersen.

Onsdag 11. oktober kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. 
Alle er velkomne.

Fredag 13. oktober kl. 11.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med Anja Damkjær True og Rikke Petersen.

Søndag 22. oktober kl. 14.00

Løvfaldsgudstjeneste i Stige Kirke og efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset. Alle er velkomne!

Tirsdag 24. oktober kl. 15.00

Sangeftermiddag med organist Dennis Dingfeld. Kom og ønsk en sang og nyd en god kop kaffe. Der kan bestilles kirkebil. 

Søndag 29. oktober kl. 11.00

Reformationsgudstjeneste i Lumby Kirke med musikensemble Midtfyns Consort og festlig kirkekaffe. Vel mødt!

Søndag 5. november kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste i Stige og Lumby med efterfølgende frokost i Lumby Sognegård. Gerne tilmelding til frokost på kirkekontoret tlf. 66 18 70 66. Alle er velkomne og der kan bestilles kirkebil.

Onsdag 8. november kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. 
Alle er velkomne.

Torsdag 16. november kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Onsdag 29. november kl. 18.00

Luthermiddag i Lumby Sognegård, hvor alle er velkomne. Gerne tilmelding på kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 senest den 23. november. Der kan bestilles kirkebil.

Søndag 3. december

Adventsgudstjenester i Stige og Lumby Kirker med efterfølgende sekt og kransekage i våbenhuset. Alle er hjertelig velkomne!