Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Onsdag 29. november kl. 18.00

Luthermiddag i Lumby Sognegård, hvor alle er velkomne. Gerne tilmelding på kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 senest den 23. november. Der kan bestilles kirkebil.

Søndag 3. december

Adventsgudstjenester i Stige og Lumby Kirker med efterfølgende sekt og kransekage i våbenhuset. Alle er hjertelig velkomne!